Outsourting - stała współpraca

W ramach tej usługi mogą Państwo powierzyć zewnętrznemu konsultantowi całościowy nadzór nad pracami z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych i/lub zarzadzania jakością w Państwa firmie.


Propozycja skierowana jest przede wszystkim do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie często nie ma potrzeby zatrudniania pracownika do wykonywania tych czynności na pełny etat.

 

Korzyści, jakie mogą Państwo odnieść poprzez współpracę opartą o zasady outsourcingu to:

 

• minimalizacja kosztów,

• zapewnienie stabilności i skuteczności działania, gwarancja dostępu i wykorzystanie aktualnych programów unijnych,  doskonalenie i  wprowadzanie na bieżąco ułatwień  i możliwych udogodnień,

• stały dostęp do aktualnych aktów prawnych oraz norm z zakresu zarzadzania jakością, działanie przedsiębiorstwa zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi, fachowa i stała pomoc w tym zakresie,

• profesjonalne przygotowanie firmy do wszelkich kontroli i auditów,

• prowadzenie auditów  a także opracowywanie wszelkich działań poauditowych,

• stały kontakt z szefostwem (konsultacje, szkolenia, instruktaże, warsztaty) przez bezpośrednie spotkania, telefonicznie lub on-line,

• prowadzenie szkoleń przypominających oraz szkoleń dla nowych pracowników,

• przegląd dokumentacji,

• reprezentowanie firmy wobec jednostek zewnętrznych.