Komplekspowe projektowanie dokumentacji

Prace w tym zakresie kształtują się najczęściej na następujących zasadach:

 

1) Opracowanie pełnej dokumentacji i całościowy nadzór nad prowadzonymi pracami,


2) Konsultacje udzielane kierownictwu/pracownikom firmy (w opracowywaniu dokumentacji, przeprowadzaniu auditów, itp.),


3) Pomoc w kontaktach z instytucją wdrażającą, jednostką kontrolną, badawczą, certyfikacyjną,


4) Doradztwo z zakresu programów unijnych, aktów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, norm, pomoc w ich analizie i interpretacji.

 

Podejmując współpracę uzyskują Państwo:

- pewność, że przygotowana dokumentacja zostanie w pełni dostosowana do warunków i potrzeb Państwa Firmy,

- profesjonalną pomoc ze strony doświadczonego konsultanta,

gwarancję jakości– wszelkie zgłoszone (ewentualne) zastrzeżenia zostaną bezpłatnie rozpatrzone i naprawione z uwzględnieniem dobra Państwa Firmy,

korzystne warunki finansowe (zaliczkowanie, raty, konkurencyjne ceny, indywidualna oferta cenowa adekwatna do potrzeb, oczekiwań i wielkości Firmy),

dyspozycyjność i możliwość szybkiej komunikacji (telefon, fax., poczta elektroniczna, Skype, gg, chat),

- pewność, że wszelkie otrzymane od Państwa dane i informacje będą wykorzystywane wyłącznie do prac, na jakie została zawarta umowa (poufność),

- możliwość nawiązania stałej współpracy.