Audyty

Współpraca z Państwem może opierać się także na przeprowadzaniu okresowych badań w Firmie w celu sprawdzenia skuteczności wykonanych prac oraz zgodności z kryteriami.

 

Analiza sytuacji w przedsiębiorstwie może polegać na przeprowadzeniu:

1) audytu zerowego (wstępnego), który odbywa się na początku procesu projektowania. Niezależna weryfikacja pozwala na wskazanie kierownictwu zgodność lub braku zgodności poszczególnych elementów funkcjonujących w firmie z kryteriami prawnymi, normami. Umożliwia także przedstawienie szefostwu dokładnej metodyki naprawy ewentualnych rozbieżności zgodnie z przygotowanym harmonogramem. Audit zerowy może być także przeprowadzony samodzielnie (robią to Państwo we własnym zakresie, zgodnie z opracowanym przez konsultanta wykazem prac i harmonogramem), co niewątpliwie wpływa na zmniejszenie kosztów całego wdrożenia. 

2) audytów wewnętrznych – prowadzonych w trakcie procesu wdrażania systemu, pozwalają one na określenie postępu prac inwestycyjnych i wdrożeniowych, wykrycie ewentualnych niezgodności i zaplanowanie działań doskonalących. Pozwalają także na ograniczenie kosztownych pomyłek i nieporozumień. Po zakończeniu wdrażania przeprowadza się je także dla doskonalenia i ciągłego rozwoju systemu zarządzania. 

3) audytów dostawców – które są przeprowadzane w celu uzyskanie wiedzy o bezpieczeństwie surowców i towarów przyjmowanych przez Państwa Firmę od dostawców i kontroli ich Systemów Zarządzania Jakością. Audity tego typu są jednym z elementów nadzoru nad dostawcami, umożliwiają identyfikację i ocenę ryzyka związaną z dostawą  i dystrybucją towarów.