Oferta - Szkolenia

Prowadzimy szkolenia tematycznie, przede wszystkim związane z jakością i bezpieczeństwem żywności.

 

Przykładowe tematy szkoleń:

-wymagania prawne,

-projekty unijne,

-jakość i bezpieczeństwo żywności,

-odpowiedzialności za produkt.

 

Odbiorcy: właściciele, kadra zarządzająca i personel bezpośrednio zaangażowany w produkcję.