Oferta - Zarządzanie jakością - więcej

Zarządzanie produkcją:

 

-diagnoza potrzeb technologicznych,

-prowadzenie prac związanych z wdrożeniem nowych produktów oraz rozwojem wyrobów już produkowanych,

-nadzorowanie i raportowanie prób produkcyjnych,

-prowadzenie testów sensorycznych,

-analiza i udoskonalanie receptur - dobór surowców, substancji dodatkowych i opakowań, optymalizacja kosztowa,

-zatwierdzanie dostawców,

-kalkulacje, projekty z wytyczeniem stref wysokiego i niskiego ryzyka, badania organoleptyczne, oceny wyrobów wg klas jakości,

-planowanie i uzasadnianie sensowność wydatków na badania laboratoryjne wewnętrzne i zewnętrzne (wyrób gotowy, surowce, woda, powierzchnie produkcyjne) zgodnie z wymaganiami prawymi,  wraz ze szczegółowym opisem planów badań z zakresu jakości i bezpieczeństwa dla produkowanych w Państwa firmie wyrobów.

 

Zarządzanie rozwojem i nadzór nad działalnością badawczo-rozwojową firm:

 

-kreowanie działań w kierunku poszukiwania i wdrażania innowacji,

-nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z naukowcami oraz konsultowanie z nimi nowych pomysłów,

-asysta podczas zastrzegania praw własności intelektualnej.

 

Zarządzanie jakością:

 

-zapewnienie zgodności wytwarzanych produktów (prawo polskie i unijne / wymagania klientów / normy / opiniowanie specyfikacji i atestów),

-analiza wyrobów gotowych - specyfikacje, klasy jakości, spełnienie wymagań prawa oraz klientów,

-reprezentacja firm podczas auditów i inspekcji IS, IJHARS, IH, UMiW, IH, IWet,

-kontrola i nadzór nad wypełnianiem zaleceń przez personel,

-wdrażanie i nadzór nad  systemami jakości (GHP, GMP, HACCP, ISO, BRC, IFS i in.),

-przygotowywanie, ocenianie i prowadzenie dokumentacji jakościowej (Księgi Jakości, Procedury, Instrukcje, Karty kontroli, Specyfikacje) jakościową na potrzeby urzędowej kontroli żywności (Sanepid) oraz innych publicznych organów nadzorczych (IJHARS, IWet, Urząd Miar, UOKiK, IH) a także jednostek prywatnych (firmy auditorskie, kontrahenci),

-koordynacja współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym w zakresie spełnienia wymagań jakościowych,

-opracowywanie dokumentacji jakościowej związanej z otwarciem zakładu produkcji spożywczej, placówki gastronomicznej, hurtowni oraz sklepu spożywczego,

 -opiniowanie odpowiedzialności podmiotu gospodarczego na rynku spożywczym,

-wdrażanie identyfikowalności (traceability),

-nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,

-doradztwo z zakresu znakowania żywności, reklamy oraz umieszczania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych - opracowywanie i opiniowanie etykiet zgodnie z wymogami prawa unijnego (UWAGA! nowe wymagania od 2014r.),

-opracowywanie składu wyrobów pod względem zawartości składników odżywczych, składników alergennych oraz wartości energetycznej (w 100g / w 100ml / w porcji),

-nadzór nad towarami paczkowanymi, opakowaniami i materiałami opakowaniowymi,

-ocena wymagań prawnych odnośnie żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, GMO, żywności funkcjonalnej, dodatków do żywności, aromatów, enzymów itp.

 

Nadzór sanitarny:

 

-koordynacja nad higieną produkcji,

-opracowywanie harmonogramów kontroli higieny,

-inicjowanie korekt, działań zapobiegawczych i korygujących,

-zlecanie badan dotyczących czystości linii produkcyjnej, opakowań,

-nadzór nad personelem,

-pobieranie i wykonywanie szybkich testów diagnostycznych (M / Ch / F),

-analiza raportów wyników laboratoryjnych,

-nadzór nad odpadami w firmie – ekologia i ochrona środowiska.